On Premise Solutions

 

On Premise Solutions


หากลูกค้าต้องการซื้อระบบ Contact Center โดยติดตั้งไว้ที่สถานที่ลูกค้าเอง

ทีมงาน C Logic จะทำการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบให้กับลูกค้า ทำการออบแบบระบบการให้บริการ กระบวนการการทำงาน ติดตั้งระบบ ฝึกอบรมการใช้งาน และบริการหลังการขาย


 

 C Logic รองรับการทำงาน

  • ACD/CTI/IVR/Reporting
  • Voice Recording
  • CCRM, Knowledge Base
  • Campaign Managements
  • Inbound
  • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
  • Blended Agents
  • Live Chat
  • Omni Channels : Line, Facebook, Twitter
 
ข้อพิจารณาในการซื้อระบบไว้เป็นของตนเอง

1. มีความรู้ทางด้านระบบและต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดเวลา
2. สถานที่เหมาะสมในการจัดวางระบบที่ดี

3. มีจำนวณพนักงาน Call Center ที่มาก
4. มีงบประมาณการลงทุน 5. มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน 6. ต้องการระบบรักษาข้อมูลที่สูง

ข้อดี

1. สามารถควบคุมระบบการทำงานได้ดี
2. สามารถพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบอื่นะได้
3. เป็นการลงทุนระยะยาว

ข้อเสีย

1. ใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีความรูเฉพาะทางในการดูแลระบบ
3. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทุกปี
4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดื่อนในการดำเนินการ Set Up ระบบ

 

Hot Line : 085 108 5588